Advokátní kancelář JUDr. Petra Smolová

úzce spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi v celé ČR, notářskými kancelářemi, exekutorskými úřady a dále s významnými realitními kancelářemi v regionu, čímž zajišťuje pro své klienty ucelený soubor právních služeb v následujících oblastech práva:

:: OBČANSKÉ PRÁVO

:: OBCHODNÍ PRÁVO

:: RODINNÉ PRÁVO

:: PRACOVNÍ PRÁVO

:: EXEKUCE A VÝKON ROZHODNUTÍ

:: TRESTNÍ PRÁVO

:: SPRÁVNÍ PRÁVO

:: PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

:: INSOLVENČNÍ PRÁVO