OBCHODNÍ PRÁVO

  • obchodní společnosti, družstva, obecně prospěšné společnosti a nadace - zakládání, vznik, trvání, zánik, vypracování společenských a zakladatelských smluv, stanov, vztahy mezi orgány právnických osob, mezi společníky, členy
  • obchodně závazkové vztahy - vymáhání práv a povinností vyplývajících
    ze smluv, zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, náhrada škody v souvislosti s obchodněprávními vztahy