Mimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní odměna

Odměna za poskytnuté právní služby je obvykle určována dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Odměna může být sjednána jako:

Odměna hodinová

Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby. Hodinová sazba se pohybuje
v rozmezí 1.500,- Kč/hod až 2.500,-Kč/hod. Nad hranici 2.500,-Kč/hod. bývá hodinová odměna sjednána v případech mimořádně náročných, zejména
v případech, kdy klient požaduje služby v cizím jazyce, s požadavkem bezodkladného vyřízení věci či ve zvláště složitých právních otázkách.

Odměna za úkon

Odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)

Paušální odměna

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla jeden měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu poskytování právních služeb v určitém stabilním rozsahu.
Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném časovém období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Pevně stanovená odměna

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu
na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.