EXEKUCE A VÝKON ROZHODNUTÍ 

  • vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím soudního exekutora všemi přípustnými formami - srážky ze mzdy, prodej movitých a nemovitých věcí, přikázání pohledávky z účtu atd.,
  • zastupování v exekučních řízeních