PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

  • obhajoba v přestupkovém řízení,
  • zastupování poškozených v přestupkovém řízení a uplatnění náhrada škody a jiných nároků