RODINNÉ PRÁVO

  • vztahy mezi manžely - rozvody, výživné mezi manžely, společné jmění manželů
  • neexistence a neplatnost manželství
  • vztahy mezi rodiči a dětmi - výchova a výživa nezletilých dětí, rodičovská zodpovědnost