TRESTNÍ PRÁVO 

  • poskytování právních porad včetně následného ověřování právního postavení klienta
  • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
  • zastupování obviněných v přípravném řízení
  • obhajoba obviněných v trestním řízení na základě ustanovení ex offo
    i na základě plné moci před soudy všech stupňů
  • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob