INSOLVENČNÍ PRÁVO

  • komplexní právní služby věřitelům (podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, jednání s insolvenčním správcem)
  • právní služby dlužníkům (podání insolvenčního návrhu, podání návrhu na osobní bankrot - oddlužení, odvolání proti rozhodnutí o úpadku, zastupování v celém řízení)
  • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku
    z majetkové podstaty (vylučovací žaloba)