Advokátní kancelář JUDr. Petra Smolová

poskytuje svým klientům komplexní právní služby, a to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, právních rozborů, podání a jiných listin právního charakteru, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány. Kancelář rovněž provádí advokátní úschovy. Služby poskytujeme v jazyce českém i německém.
Sídlo kanceláře je na adrese Plzeň, Americká 6.

Hlavní snahou advokátní kanceláře je poskytování služeb právní pomoci klientům vždy podle aktuálních potřeb klienta a možností advokátní kanceláře tak,
aby požadavky klienta byly naplněny k jeho spokojenosti. Naší prioritou je spokojenost a důvěra našich klientů, při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti.

V případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými notáři, exekutory, daňovými a účetními poradci, překladateli a soudními znalci. Díky tomu zajišťujeme kompletní právní servis. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem
a advokátem.


Více informací >>